مقاله ها

موقعیت و وسعت

موقعیت و وسعت :

استان مركزی بخشی از فلات مركزی ایران است كه بین رشته كوه های البرز و زاگرس و در مجاورت كویر مركزی بین 33 درجه و 30 دقیقه تا 35 درجه و 35 دقیقه عرض شمالی و 48 درجه و 57 دقیقه تا 51 درجه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است

و استانهای هم مرز آن عبارتند از : در شمال استان های تهران و قزوین در جنوب استان های اصفهان و لرستان در شرق استان های  قم ،اصفهان و تهران و در غرب استان همدان . مساحت كل استان مركزی حدود 29152 كیلومتر مربع است از لحاظ ویژگی های توپوگرافی ، 91/33 درصد مساحت آن را كوه هاو 93/14 درصد مساحت آن را تپه ها و 76/13 درصد را فلات ها و مابقی را دشت ها تشكیل می دهد . مركز این استان شهر اراك و شهرستانهای تابعه آن عبارتند از : ساوه ، خمین ، محلات ، شازند ، تفرش ، دلیجان ، کمیجان  ،خنداب ، فراهان ، زرندیه و آشتیان می باشد .

 شهرهای استان مرکزی عیارتند از : اراک-سنجان-کرهرود-داود اباد-خمبن  قورچی باشی-محلات -نیمور-دلیجان-نراق-شازند -استانه-هندودر-توره-خنداب -جاورسیان-کمیجان-میلاجرد-فرمهین -خنجین -ساروق-تفرش-اشتیان-ساوه-نوبران-غرق اباد-مامونیه -زاوبه-اسیابک-پرندک-رازقان
 نگارش: امیرحسین عزیزابادی