نام روستایی است در بخش فراهان در 70 کیلومتری شمال غربی شهر اراک که حدود 1512 نفر جمعیت دارد و دارای پیشینه تاریخی بسیار اما به علت مفقود شدن آثار باستانی در سالهای گذشته مطالعاتی در این زمینه انجام نشده است.

 

لغت نامه دهخدا:

دهي است جزء دهستان فراهان بالا بخش فرمهين شهرستان اراک واقع در 160هزارگزي شمال باختري فرمهين و 10هزارگزي راه مالرو عمومي . با 607 تن سکنه . آب آن از قنات و راه آن مالرو است و از فرمهين ميتوان اتومبيل برد. (از فرهنگ جغرافيائي ايران ج 2).

 

 

 

اضافه کردن نظر